Tel.690297773 , email: kontakt@stop-seksualizacji.pl

odbieramy telefony w godz.: 12.00-14.00

Skutki edukacji seksualnej typu B

Do skutków edukacji seksualnej typu B należy zaliczyć skutki całej rewolucji seksualnej, która dokonała się w krajach Zachodnich. Edukacja seksualna była i jest narzędziem tej rewolucji. Jej celem jest promocja seksu jako nadrzędnej wartość ludzkiego życia. Swoboda seksualna jest wg niej realizacją dobrostanu zdrowia seksualnego, a granice ludzkiej obyczajowości, które kładą tej swobodzie tamę należy zlikwidować. Na lekcjach edukacji seksualnej w takich pańswach jak USA, WLK. Brytania, Niemcy, w krajach skandynawskich, dzieci uczone są takiego sposobu postrzegania ludzkiej seksualności. Konsekwencje nie mogą nas zakoczyć.

 

BEZDZIETNA AMERYKA

am4W USA prawie 50 procent kobiet w wieku od 25. do 29. lat w 2014 roku było bezdzietnych. Potomstwa nie posiadało prawie 29 proc. kobiet w wieku od 30. do 34. lat. Ogólnie rzecz biorąc, prawie połowa (47,6 procent) amerykańskich kobiet w wieku od 15. do 44. lat nie miało dzieci.
W 2012 roku bezdzietnych było w tym samym przedziale wiekowym 46,5 proc. kobiet.


Źródło: yahoo.com, AS

PRZEMOC

W Ameryce przemoc seksualną wobec dzieci określa się na podstawie liczby zgłaszanych zachorowań na choroby weneryczne, zgłoszeń na policję, przeprowadzanych terapii oraz ankiet.
Średnia seksualnej przemocy dla całych Stanów Zjednoczonych to 27% dziewcząt i 17% chłopców, ustanawia USA obok niektórych krajów afrykańskich, jako światowego lidera dziecięcej przemocy seksualnej.

Amerykański Departament Zdrowia i Opieki Społecznej i przegląd innych niezależnych badań.
https://en.wikipedia.org/wiki/Child_sexual_abuse#cite_note-stolt-153
Rind, B; Tromovitch, P.; Bauserman, R. (1998).
"A meta-analytic examination of assumed properties of child sexual abuse using college samples". Psychological Bulletin. 124 (1): 22?53. doi:10.1037/0033-2909.124.1.22. PMID 9670820.
http://psycnet.apa.org/?&fa=main.doiLanding&doi=10.1037/0033-2909.124.1.22

DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES Administration on Children, Youth and Families
(http://www.ptsd.va.gov/professional/trauma/other/child_sexual_abuse.asp)

 

Według Emily M. Douglas i David Finkelhor, ?Liczne badania krajowe wykazały, że czarne i białe dzieci doświadczają niemal w równym stopniu wykorzystywania seksualnego. Inne badania wskazują jednak, że czarni i Latynosi są bardziej zagrożeni wiktymizacją seksualną?.

 

WIELKA BRYTANIA

Brytyjskie dzieci oglądają w szkole pornografię, molestują kolegów i koleżanki, a nawet uprawiają seks. brytania seks dzieci
Tylko w ciągu ostatnich trzech lat zgłoszono około 2 tysięcy przypadków "niewłaściwego zachowania" uczniów - informuje dailymail.co.uk.
Eksperci są przerażeni najnowszymi statystykami, i to niepełnymi, bo 2/3 szkół odmówiła podania informacji o nadużyciach seksualnych uczniów.

Jednak z tych szczątkowych danych, wyłania się szokujący obraz. Już pięciolatki są "opętane" seksem. Za molestowanie usunięto ze szkoły w pierwszym roku nauczania sześcioro dzieci! - donosi dailymail.co.uk.
Jak się okazuje, liczba młodocianych seksualnych przestępców rośnie z wiekiem: w grupie 6-latków na usunięcie ze szkoły lub czasowe zawieszenie w prawach ucznia zasłużyło 8 dzieci, w grupie 11-latków już 69. Najwięcej "niewłaściwych seksualnych zachowań" odnotowano w grupie  14-latków.  Ukarano za to 256 uczniów.
W sumie, pomiędzy 2010 a 2013 rokiem, wyrzucono ze szkoły lub zawieszono czasowo w prawach ucznia z powodu seksualnych wybryków 980 uczniów.
Większość z nich - 892 - to chłopcy.

Na początku 2017 roku policja brytyjska opublikowała nowe dane dotyczącej przemocy dzieci na dzieciach w 2016 roku. Liczba przestępstw na tle seksualnym, w których nie brały udziału osoby pełnoletnie, wzrosła w ciągu ostatnich trzech lat o 78 proc. Tylko w 2016 r. zgłoszono 9,29 tys. takich przypadków. Śledczy zaznaczają jednak, że nawet drugie tyle podobnych spraw mogło nigdy nie ujrzeć światła dziennego ? o raporcie poinformowało w lutym 2016 brytyjskie "Metro".

http://stop-seksualizacji.pl/index.php/news/item/307-dzieci-gwalca-dzieci-w-wielkiej-brytanii

http://metro.co.uk/2017/02/03/number-of-children-being-sexually-assaulted-by-other-children-is-soaring-6424170/


Badania z 2017 roku, przeprowadzone przez David Paton (Nottingham University Business School) und Liam Wright (University of Scheffield),  wykazały, że po dość drastycznym obcięciu środków przeznaczanych przez gminy brytyjskie na edukucję seksualną, liczby ciąż wśród nastolatek zaznaczyły wyraźny spadek  ..... Sami badacze nie spodziewali się takiego wyniku, zapowiadano wręcz w mediach, że po obcięciu tych środków, będzie większa fala ciąż ....

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167629617304551

 

 

 

NIEMCY

ba2Od lat 90tych co roku w Niemczech wychodzi na światło dzienne od 12 tys do 15 tys. przypadków nadużyć seksualnych.
Nieoficjalne szacunki mówią o liczbach 10-15 krotnie większych.
Anita Heiliger badająca nadużycia seksualne w Niemieckim Instytucie Młodzieżowym twierdzi, że ?coraz więcej dzieci dokonuje nadużyć seksualnych wobec siebie. Oznacza to, że młodociani od 14 do 16 roku życia stanowią najwyższą grupę ryzyka w popełnianiu nadużyć seksualnych na dzieciach. W tej grupie wiekowej na przestrzeni 15 lat liczba osób dopuszczających się przestępstw seksualnych wzrosła o więcej niż o połowę?. 

 

 

DEPRESJE NASTOLATKÓW

 

Wielowymiarowe analizy danych z panelowych badań w USA National Longitudinal Study of Adolescent Health (NLSAH 1994, NLSAH 1996),  zrealizowanych wśród uczniów od siódmej do jedenastej klasy wykazały, że osoby z doświadczeniem inicjacji seksualnej miały niższy poziom zadowolenia z życia, a wyższe ryzyko depresji, myśli i prób samobójczych (w ciągu ostatniego roku przed badaniem) (14, 15).
Wyniki badań zrealizowanych w Finlandii w 1999 i 2000 roku wśród uczniów klas ósmych i dziewiątych (z doświadczeniem inicjacji seksualnej) za pomocą kwestionariusza Beck Depression Inventory (BDI -21) pozwalającego na samoocenę stanu psychicznego, w wymiarze depresji, ujawniły silną korelację pomiędzy liczbą partnerów seksualnych a wystąpieniem depresji.
Zarówno dla chłopców jak i dla dziewcząt ryzyko występowania depresji wzrastało wprost proporcjonalnie do liczby partnerów seksualnych i wynosiło 2,5 dla chłopców i 2,7 dla dziewcząt, którzy mieli pięciu i więcej partnerów w odniesieniu do osób z jednym partnerem seksualnym.
Osoby nastoletnie uczestniczące  w przekrojowym badaniu Family and Adolescent Risk Behavior and Comumunication Study, które nie podejmowały kontaktów seksualnych i świadomie odłożyły je na czas późniejszy, miały większe poczucie własnej wartości, wyższy stopień samokontroli i nadziei oraz bardziej optymistyczne widzenie przyszłości niż osoby, które miały takie kontakty lub planowały je podjąć. Ponad połowa dziewcząt z grupy tych, które odkładały inicjację seksualną do wieku co najmniej dwudziestu lat była zadowolona ze swojego życia, a wśród tych, które miały już za sobą takie doświadczenia ? mniej niż jedna trzecia.

well std tmagArticle

CHOROBY WENERYCZNE - AMERYKA

  • Ponad połowa wszystkich ludzi będzie mieć STD / STI w pewnym momencie swojego życia
  • Każdego roku, jeden na czterech nastolatków zapada na STD / STI
  • Jedna z dwóch aktywnych seksualnie osób zarazi się STD / STI do 25 roku życia
  • Około połowa wszystkich nowych chorób STD / STI w 2000 roku wystąpiła u młodzieży w wieku od 15 do 24 lat
  • HIV i wirus brodawczaka ludzkiego (HPV), stanowi 90% łącznych zachorowań. Zapalenie wątroby typu B jest 100 razy bardziej zakaźne niż HIV. Około połowa zakażeń HBV są przenoszone drogą płciową. HBV jest związany z przewlekłą chorobą wątroby, takich jak marskość wątroby i rak wątroby.
  • Przynajmniej 15 procent wszystkich amerykańskich kobiet, które są niepłodne mają uszkodzenie jajowodów spowodowane przez zapalenie narządów miednicy mniejszej (PID), będące wynikiem nieleczonej choroby STD.


Centers for Disease Control and Infection
American Sexual Health Association (ASHA)
http://www.ashasexualhealth.org/stdsstis/statistics/

 

ABORCJA - AMERYKA

Dzikie namiętności można uwolnić o tyle o ile ich skutki zostaną zredukowane w jednostkowym życiu. Skala dokonanych w najbogatszym cywilizowanym kraju aborcji to więcej niż 56 milionów amerykańskich dzieci od czasu Roe vs. Wade (sprawa, w wyniku której aborcja została uznana w USA za legalną przez cały okres ciąży) w 1973.
Dzięki postępowi technologicznemu i ujawnianiem skali procederu przez organizacje prorodzinne dowiadujemy jak wielkim jest barbarzyństwem.

 

UGANDA

Uganda jest krajem, który odnotował największy na świecie spadek zakażeń wirusem HIV i innych zakażeń przenoszonych drogą płciową (Hogle, 2002). Według wskaźnika określonego na podstawie zgłaszających się do badań kobiet ciężarnych poziom zachorowań spadł z 21,6% w roku 1991, do 6,1% w roku 2000. Za sukces ten odpowiadała zmiana zachowań Ugandyjczyków. Spadek liczby przygodnych kontaktów seksualnych, partnerów seksualnych, spadku aktywnych seksualnie chłopców w wieku 15-19 lat i wzroście liczby 15-19latków żyjących w małżeństwie. Spadła liczba nastolatków mających przedmałżeńskie kontakty seksualne.
Ten sukces Uganda zawdzięczała prezydentowi, który wycofał się z programów rozpowszechniania prezerwatyw na rzecz programów wstrzemięźliwości przedmałżeńskiej. Podjął on na tym polu współpracę z organizacjami religijnymi. Przyjęta strategia ukazywała zmianę zachowań w kierunku wierności jako powrót do tradycyjnych, rodzinnych wartości afrykańskich.

Szymon Grzelak . (2009). Profilaktyka Ryzykownych Zachowań Seksualnych Młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce.

WPŁYW PORNOGRAFII

Według badań przeprowadzonych przez  fundację adwokacką działających na rzecz dzieci będących ofiarami przemocy seksualnej  http://www.childmolestationvictim.com/
77% chłopców i 87% dziewcząt - ze wszystkich zarejestrowanych przypadków przemocy seksualnej dokonanej na dzieciach, poddanych było przemocy, która powielała zachowania z oglądanej pornografii.

 

 Jak przeciwdziałać

 

Kategoria: